Počuli ste už o „falošnej" mozaike?

1/11
Práca s hlinou je veľmi tvorivá.
Zdroj: Miro Miklas