Počuli ste už o „falošnej" mozaike?

11/11
Na kurzoch sa účastníci naučia tvoriť z hliny.
Zdroj: Miro Miklas