Počuli ste už o „falošnej" mozaike?

7/11
Otláčaním rôznych vzorov vzniká falošná mozaika.
Zdroj: Miro Miklas