Kašlete na predsieň a máte tam iba bundy s topánkami? CHYBA!

24/50