Vypínajte svoje spotrebiče!

Môj byt | 09.01.2011

Priznajte sa – že aj vy často nechávate svoje elektrospotrebiče v režime „stand by“? To však nie je práve ten najlepší a ani najlacnejší spôsob ich vypínania.

Pohodlné, ale drahé
Je to však pohodlné. Najmä tí, ktorí sú zvyknutí zaspávať pri televízií, to poznajú. Večer z postele pozeráte dobrý film, ale oči sa vám zatvárajú, tak si poviete, že radšej idete spať a televíziu vypnete len cez diaľkové ovládanie. Nerobte to! Pekne vstaňte, aj keď sa vám naozaj nechce a vypnite ho úplne. Najlepšie by ste spravili, keby ste ho aj vytiahli zo zásuvky.

Prečo by ste sa tým mali trápiť? Ponúkajú sa nám hneď tri dobré dôvody, prečo by sme svoje spotrebiče nemali nechávať v tomto „polozapnutom stave“. Za prvé, ide o peniaze. Zaplatíte totiž oveľa viac, ako keby ste spotrebiče vypínali úplne, keďže zbytočne míňate elektrickú energiu Peniaze vás bude stáť aj oprava vášho televízora, ktorý sa

Ako sme už naznačili, s týmto súvisí aj druhý dôvod, ktorým je šetrenie elektrickej energie. Aj keď je spotrebič v režime „stand by“, míňa elektrinu a tým ňou úplne zbytočne plytváte. Ste teda, aj keď nevedomky, nepriateľ životného prostredia.

Tretím dôvodom je vytváranie elektromagnetického smogu. Ten sa nachádza okolo každého zapnutého elektrospotrebiča a môže spôsobiť nemalé fyzické a psychické problémy.

Pohotovostným režimom sa zaoberá aj Európska únia
Nie je však spotrebič ako spotrebič. Líšia sa totiž nielen vo svojom vzhľade, cene a funkciách, ale aj odbere elektrickej energie v pohotovostnom, čiže „stand by“ režime. Pri kúpe spotrebiča sa túto informáciu od obchodníkov zvyčajne nedozviete, preto by ste sa na ňu mali spýtať vy sami, aby ste neskôr neboli prekvapení vysokou faktúrou za elektrinu.

Do boja proti pohotovostnému režimu spotrebičov vytiahla nedávno aj Energetická komisia Európskej únie. Tá predpokladá zníženie spotreby v tomto režime o štvrtinu a to do roku 2020. Celkové úspory by tak mohli dosiahnuť až 35 TWh za rok.  

Európska komisia na základe správy Energetickej komisie pripravila „Nariadenie na zníženie spotreby energie v pohotovostnom režime“ a to ako pri spotrebičoch v kanceláriách, tak v domácnostiach. Od minulého môže byť totiž maximálny príkon v pohotovostnom režime 2 watty, od roku 2013 to bude len jeden watt. 

Takáto aktivita je podľa zistených čísiel naozaj potrebná. Štúdia Energetickej komisie totiž odhadla v roku 2005 spotrebu v pohotovostnom režime členských štátov EÚ na skoro 50 TWh ročne! To v konkrétnych číslach zodpovedá zhruba 7 miliardám eur a 20 miliónom ton emisií CO2!

Autor: Andrej

Focus Media

Video

Diskusia