Posunutý plot: Viete, ako dospieť k dohode so susedmi?

Tipy a triky | 04.07.2017

Tentoraz nejde o svetovú politiku, ale o susedské vzťahy. Ak plot nie je presne n mieste, môžu z toho byť veľké problémy.

Stavba plota ako drobnej stavby si vyžaduje ohlásenie podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na príslušnom stavebnom úrade.

Zistili ste, že susedov plot nie je tam, kde má byť? Na usporiadanie hraníc existuje viacero možností, ak majú obe strany ochotu dohodnúť sa. Keď sused zaberá časť vášho pozemku, môžete mu ho prenajať, predať alebo darovať.

Myslíte si, že darujete byt deťom a v pokoji v ňom dožijete? Je to zložitejšie, než si myslíte!


V prípade, že ste sa dohodli na odpredaji, prvým krokom je vyčlenenie novej parcely. Predať a darovať sa dá totiž len parcela s vlastným parcelovým číslom. Na zameranie sporného kúska pozemku treba prizvať geodeta. Po podpísaní kúpnej zmluvy nasleduje podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností na príslušný katastrálny odbor.Zistili ste, že susedov plot nie je tam, kde má byť?
Na usporiadanie hraníc existuje viacero možností, ak majú obe strany ochotu dohodnúť sa. Keď sused zaberá časť vášho pozemku, môžete mu ho prenajať, predať alebo darovať.
V prípade, že ste sa dohodli na odpredaji, prvým krokom je vyčlenenie novej parcely. Predať a darovať sa dá totiž len parcela s vlastným parcelovým číslom. Na zameranie sporného kúska pozemku treba prizvať geodeta.
Po podpísaní kúpnej zmluvy nasleduje podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností na príslušný katastrálny odbor.

Najhoršie fotky realitiek: Takto byt alebo dom určite nepredávajte

Vlastnícke právo k dotyčnej parcele sa nadobúda až zápisom vkladu do katastra nehnuteľností. Samo vytýčenie hraníc totiž ešte nič nemení na existujúcich právnych vzťahoch.

Radšej dohodou
Susedské spory o správnosti hraníc je lepšie ukončiť dohodou. V praxi sa však mnoho prípadov skončí na súdoch. Súdne spory sú zdĺhavé a veľmi drahé, niekedy dokonca s nákladmi prevyšujúcimi hodnotu sporného pozemku. Mnohokrát vyhrá ten, kto vie uplatniť inštitút vydržania. V prípadoch, ak hranica pozemku nie je rovná čiara, teda má viac lomových bodov, usporiadanie hraníc sa rieši zámenou výmer tak, aby nikto nebol ukrátený.Plánujete nový plot?
- Stavba plota ako drobnej stavby si vyžaduje ohlásenie podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na príslušnom stavebnom úrade.

- S prácami môžete začať, ak stavebný úrad do 30 dní od dňa ohlásenia neurčí, že nepodliehajú stavebnému povoleniu. Ak plot bude stáť celý na vašom pozemku, svoj zámer nemusíte oznámiť susedovi.

- Aby sa predišlo neskorším nedorozumeniam, treba pred postavením plota vytýčiť presné hranice pozemku a prizvať susedov. Ak sa viete so susedmi dohodnúť, hranica môže viesť stredom plota. V opačnom prípade nesmie základ plota zasahovať na cudzí pozemok.

Autor: Zlatica Vargová / Pekné bývanie