Záhrada a lunárny kalendár

Zeleň a záhrada | 14.02.2013

Kto patrí k vášnivým záhradkárom, ten vie, že starostlivosť o záhradu si vyžiada celého človeka. Okrem uplatňovania permakultúrnych princípov, ktoré nás v mnohom dokážu odbremeniť, sa môžeme spoľahlivo oprieť aj o lunárny kalendár.

Už naši predkovia
Riadiť sa podľa jednotlivých fáz mesiaca nie je žiadnou novinkou, vedeli to už naši dávni predkovia, ktorí žili v súlade s prírodou. Súčasný svet snažiaci sa o dokonalosť prostredníctvom vyspelej technológie, narúša nielen ekologickú rovnováhu, ale nám ponúka recepty ako vyhrať boj so škodcami, zdvojnásobiť úrodu či zväčšiť samotné plodiny.Vedieť kedy presne
Slovo bio rezonuje v našich ušiach čoraz častejšie. Položili sme si niekedy otázku, prečo je tomu tak? Bez prirodzeného prístupu k záhrade, nemôžeme očakávať zázraky bez použitia chemických prípravkov. Lunárny kalendár sa zakladá na pozorovaní mesačných cyklov, čo v praxi znamená, že vieme presne, kedy orezať dreviny, kedy plieť burinu a zalievať rastliny.Tajomná sila prírody
Rytmy prírody rovnako vplývajú aj na naše zdravie, varenie a domácnosť. Podľa postavenia Mesiaca a hviezd sa zvyknú zbierať liečivé rastliny, stavať domy, obrábať pôda atď. Všetko podlieha tajuplným zákonitostiam prírody vrátane nás. Veď si len predstavme silu prílivu a odlivu, elektrického a magnetické poľa, atmosférického tlaku, teploty či slnečného svetla.Riadiť sa kalendárom
Ak sa rozhodnete starať o záhradu v súlade s lunárnym kalendárom, každý deň sa aktuálne dozviete, čo vás v ten deň čaká a ako sa vraví, aj neminie. Ak zoberiete tieto odporučenia seriózne do úvahy, jednak sa o vlastnej záhrade dozviete nové veci a jednak vám prinesie ešte viac radosti. Kráčajme s prírodou, nie proti nej. Učme sa od nej užitočné veci v prospech nás.Autor: Katarína